สวัสดีทุกท่านครับ 

กลับมาพบกันอีกครั้ง ครั้งนี้ขอนำเสนอผลงานจากค่าย Beat
ผลงานของค่ายนี้ที่เคยนำมาเสนอให้ชมก็คือ
แม่นางจูล่ง Choun Shiryu Comic 14 ver. by BEAT นั่นเอง

Choun Shiryu Comic 14 ver. by BEAT

ครานี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Comic Gum กับ Beat ก่อเกิดผลงานออกมาเป็น

 

Choun Shiryu [Comic Gum mail-in exclusive]